การถูกกล่าวหายักยอกทรัพย์

การถูกกล่าวหายักยอกทรัพย์เป็นความผิดทางอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากท่านถูกกล่าวหายักยอกทรัพย์ สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรักษาความสงบ และรวบรวมหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง

หลักฐานที่อาจเป็นประโยชน์ ได้แก่

  • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ใบเสร็จรับเงิน หลักฐานการโอนเงิน ฯลฯ คำให้การของพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ยักยอกทรัพย์

นอกจากนี้ ท่านควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการตามกฎหมาย

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกทรัพย์

  • ห้ามให้การใด ๆ ต่อพนักงานสอบสวนหรือศาล โดยไม่ปรึกษากับทนายความก่อน
  • เตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน
  • รวบรวมคำให้การของพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้ยักยอกทรัพย์
  • ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการตามกฎหมาย
Share on: