การฟื้นฟู หลังผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุ

การฟื้นฟูหลังผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุ เป็นกระบวนการที่สำคัญในการช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุด การฟื้นฟูจะเริ่มต้นตั้งแต่หลังการผ่าตัดทันที โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักประสาทวิทยา จะร่วมกันวางแผนการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยตามสภาพอาการและความรุนแรงของความเสียหายต่อสมอง

เป้าหมายของการฟื้นฟูหลังผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุ ได้แก่

 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวันได้
 • ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สังคมและทำงานได้ตามปกติ

การฟื้นฟูจะเน้นไปที่การกระตุ้นการทำงานของสมองและกล้ามเนื้อ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้อวัยวะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้

 • กายภาพบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ โดยการฝึกกล้ามเนื้อ การฝึกเดิน การฝึกทรงตัว เป็นต้น
 • กิจกรรมบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกทักษะทางภาษา การฝึกทักษะทางสังคม เป็นต้น
 • การใช้เทคโนโลยีช่วยฟื้นฟู เช่น อุปกรณ์ช่วยเดิน เครื่องช่วยกลืน เป็นต้น

การฟื้นฟูหลังผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการและความร่วมมือของผู้ป่วย ญาติ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และนักบำบัดอย่างเคร่งครัด

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูร่างกายได้ดีขึ้น

 • พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • ฝึกทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเอง เช่น แต่งตัว อาบน้ำ รับประทานอาหาร เป็นต้น
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม เช่น พบปะเพื่อนฝูง เข้าชมรมต่างๆ เป็นต้น
 • ดูแลสุขภาพกายและใจให้ดี รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และฝึกทำสมาธิ เป็นต้น

การฟื้นฟูหลังผ่าตัดสมองจากอุบัติเหตุเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความอดทนและความร่วมมือจากผู้ป่วย ญาติ และทีมสหสาขาวิชาชีพ หากได้รับการดูแลและฟื้นฟูอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

Share on: