กู้เงินสหกรณ์ซื้อที่ดินแต่โอนไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 05:16 pm

ในกรณีที่กู้เงินสหกรณ์ซื้อที่ดิน นำมาค้ำประกันเงินกู้ และแบ่งโฉนดไม่ได้ สามารถทำได้โดยทำสัญญาจำนองที่ดินกับสหกรณ์ โดยสัญญาจำนองที่ดินจะต้องระบุรายละเอียดของที่ดิน เช่น ที่ตั้ง ลักษณะ ขนาด ราคา และภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์จะยึดถือโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันการชำระหนี้ หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ สหกรณ์มีสิทธิยึดถือและขายทอดตลาดที่ดินเพื่อชำระหนี้

ข้อควรระวังในการกู้เงินสหกรณ์ซื้อที่ดิน นำมาค้ำประกันเงินกู้ และแบ่งโฉนดไม่ได้ ดังนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสหกรณ์ที่ขอกู้เงินมีความน่าเชื่อถือ
  • ศึกษารายละเอียดของสัญญาจำนองที่ดินให้เข้าใจก่อนเซ็นสัญญา
  • ชำระหนี้ให้ตรงเวลาและครบถ้วน
  • ในกรณีที่ผิดนัดชำระหนี้ ควรติดต่อสหกรณ์เพื่อเจรจาขอผ่อนชำระหนี้
  • ในกรณีที่สหกรณ์ยึดถือและขายทอดตลาดที่ดิน ควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการที่เหมาะสม
Share on: