ขอถอนหุ้นธนาคาร และแต่งตั้งผู้อนุบาล

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 11:00 pm

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนในการถอนหุ้นธนาคาร:

  1. ไปที่สาขาธนาคารที่คุณถือหุ้น
  2. แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าคุณต้องการถอนหุ้น
  3. แสดงบัตรประจำตัวและสมุดบัญชีหุ้นของคุณ
  4. แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าต้องการถอนหุ้นจำนวนเท่าใด
  5. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะออกใบถอนหุ้นให้คุณ
  6. เซ็นชื่อในใบถอนหุ้น
  7. ยื่นใบถอนหุ้นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
  8. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

การถอนหุ้นธนาคารอาจใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ

Share on: