ขอแบ่งที่ดินมรดกจากน้องคืน

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

 1. พูดคุยกับน้องชายของคุณและอธิบายว่าทำไมคุณถึงต้องการแบ่งที่ดินคืน คุณสามารถอธิบายว่าคุณต้องการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของครอบครัวของคุณ
 2. หากคุณไม่สามารถพูดคุยกับน้องชายของคุณได้ คุณอาจต้องจ้างทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ทนายความสามารถช่วยคุณเจรจากับน้องชายของคุณเกี่ยวกับที่ดินและสามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งที่ดินคืนให้
 3. คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแบ่งที่ดินคืนได้ ในการยื่นคำร้องต่อศาล คุณจะต้องแนบเอกสารต่อไปนี้:
  • สำเนาพินัยกรรมของบิดามารดาของคุณ (หากมี)
  • สำเนาใบมรณบัตรของบิดามารดาของคุณ
  • เอกสารแสดงความเป็นทายาทของคุณ (เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองการตาย)
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องต่อศาล

โปรดทราบว่าการยื่นคำร้องต่อศาลอาจใช้เวลานานและต้องใช้เงินจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับที่ดินคืน คุณควรดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพิ่มเติมในการขอแบ่งที่ดินคืนจากน้องชายของคุณ:

 • รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน เช่น เอกสารการซื้อขายที่ดิน ใบเสร็จรับเงิน อีเมล ข้อความ ฯลฯ
 • ปรึกษากับทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมรดก
 • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการพิจารณาคดี
Share on: