ขโมยขึ้นบ้าน คดีไม่คืบหน้า

คดีขโมยขึ้นบ้านเป็นคดีที่ค่อนข้างยากต่อการดำเนินคดี เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนต้องอาศัยพยานหลักฐานจำนวนมาก เช่น ลายนิ้วมือของผู้ก่อเหตุ กล้องวงจรปิด หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงผู้ก่อเหตุกับการกระทำผิดได้

ในกรณีที่คดีไม่คืบหน้า ตำรวจอาจให้หาหลักฐานเองเนื่องจากเชื่อว่าผู้เสียหายมีข้อมูลหรือหลักฐานบางอย่างที่สามารถเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนได้ เช่น กล้องวงจรปิดในบ้านหรือในละแวกใกล้เคียง หรือการสอบถามผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงว่าเห็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การที่ตำรวจให้หาหลักฐานเองนั้นอาจทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้าได้ เนื่องจากผู้เสียหายอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีหรือทำลายหลักฐานได้

ในกรณีที่คดีไม่คืบหน้าหรือตำรวจไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ หากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบสวนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสอบสวนและติดตามคดีต่อไป

แนวทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น บันทึกประจำวัน หลักฐานการแจ้งความ หลักฐานการสอบสวน ฯลฯ
  • เขียนคำร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดของคดี สาเหตุที่ร้องเรียน และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ยื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือทางไปรษณีย์

ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบสวนคดีและรายงานผลต่อผู้เสียหายภายใน 60 วัน หากพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการสอบสวนและรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

Share on: