ค่าที่บ่งบอกถึงการทำงานของไต

ระดับค่าไต หรือ Estimated Glomerular Filtration Rate (eGFR) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการทำงานของไต ไตมีหน้าที่กรองของเสียและน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย หากไตเสื่อมลง การทำงานของไตก็จะลดลง ส่งผลให้ระดับ eGFR ลดลงด้วย

ค่า eGFR จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 (Normal) ค่า eGFR มากกว่า 90 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1.73 ตารางเมตร
 • ระยะที่ 2 (Mild renal insufficiency) ค่า eGFR อยู่ระหว่าง 60-89 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1.73 ตารางเมตร
 • ระยะที่ 3 (Moderate renal insufficiency) ค่า eGFR อยู่ระหว่าง 30-59 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1.73 ตารางเมตร
 • ระยะที่ 4 (Severe renal insufficiency) ค่า eGFR อยู่ระหว่าง 15-29 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1.73 ตารางเมตร
 • ระยะที่ 5 (End stage renal disease) ค่า eGFR น้อยกว่า 15 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1.73 ตารางเมตร

ค่า eGFR ต่ำลง อาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น

 • โรคไตเรื้อรัง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตอักเสบ
 • โรคไตวายเฉียบพลัน
 • การบาดเจ็บที่ไต
 • การใช้ยาบางชนิด

ค่า eGFR ต่ำลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตเรื้อรัง หากตรวจพบค่า eGFR ต่ำลง ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

วิธีดูแลรักษาไตเพื่อไม่ให้เสื่อมลง ได้แก่

 • ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
Share on: