จำนองบ้านและที่ดินนอกระบบ ส่งแต่ดอกเบี้ยจะมีปัญหาหรือไม่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:52 pm

การจำนองบ้านและที่ดินนอกระบบคือการกู้ยืมเงินโดยนำบ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกัน โดยทั่วไปแล้วผู้ให้กู้นอกระบบจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์มาก และอาจมีการบังคับชำระหนี้ที่รุนแรงกว่า เช่น การยึดบ้านหรือที่ดิน หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

การจำนองบ้านและที่ดินนอกระบบเป็นความเสี่ยงสูง และผู้กู้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทำสัญญา ในกรณีที่ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมาได้ เช่น

  • ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูง
  • ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทั้งหมดหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ตกงาน เจ็บป่วย
  • ถูกบังคับชำระหนี้ที่รุนแรง เช่น การยึดบ้านหรือที่ดิน
Share on: