จ่ายเงินค่าถ่ายรูปหลักฐานอุบัติเหตุ

ในฐานะพยาน คุณไม่ควรต้องจ่ายเงินค่าถ่ายรูปหลักฐานอุบัติเหตุหรือการเป็นพยาน หน้าที่หลักของคุณคือการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การชน สภาพถนน สภาพอากาศ และพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถถ่ายภาพอุบัติเหตุได้หากคุณมีกล้อง แต่คุณไม่ควรพยายามเคลื่อนย้ายยานพาหนะหรือช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ หากคุณต้องการรายงานอุบัติเหตุกับกรมตำรวจ คุณควรให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมี กรมตำรวจจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนอุบัติเหตุและระบุผู้รับผิดชอบ

หากคุณถูกขอให้จ่ายเงินค่าถ่ายรูปหลักฐานอุบัติเหตุหรือการเป็นพยาน คุณควรปฏิเสธ คุณสามารถรายงานเหตุการณ์ต่อกรมตำรวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หากพวกเขาเชื่อว่าคุณถูกละเมิดสิทธิของคุณ พวกเขาสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้

Share on: