ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทำไมต้องเสียเงิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 03:37 pm

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ต้องเสียเงินเนื่องจากวัคซีนนั้นยังมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ เช่น วัคซีนป้องกันโปลิโอ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก วัคซีนป้องกันไอกรน วัคซีนป้องกันหัด วัคซีนป้องกันคางทูม และวัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน เป็นต้น ซึ่งวัคซีนเหล่านี้มักจัดอยู่ในโปรแกรมการฉีดวัคซีนพื้นฐานของเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งรัฐบาลมักสนับสนุนงบประมาณในการฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้กับประชาชนฟรีหรือในราคาที่ต่ำ

นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังต้องฉีดเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงต้องปรับเปลี่ยนสูตรการผลิตทุกปี เพื่อให้ตรงกับสายพันธุ์ที่คาดว่าจะเกิดการระบาดในปีนั้นๆ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะต้องเสียเงิน แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงได้ เช่น ปอดบวม โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท ภาวะแทรกซ้อนทางระบบไหลเวียนโลหิต และภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ที่สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่ในวงกว้างได้อีกด้วย เนื่องจากผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้น้อยลง จึงลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้

ดังนั้น ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะต้องเสียเงิน แต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นคุ้มค่าเป็นอย่างมาก และควรเป็นวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่รุนแรง

Share on: