ต้องการปิดหนี้ กยศ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:18 am


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการชำระค่าเล่าเรียน กยศ. ให้บริการกู้ยืมเงินระยะยาว โดยผู้กู้ยืมจะต้องชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใน 15 ปี นับแต่วันที่จบการศึกษาหรือลาออกจากการศึกษา

หากผู้กู้ยืมต้องการปิดหนี้ กยศ. ก่อนกำหนด สามารถทำได้โดยชำระเงินกู้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย ณ วันปิดหนี้ กยศ. กำหนดให้ผู้กู้ยืมสามารถปิดหนี้ กยศ. ก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ผู้กู้ยืมสามารถปิดหนี้ กยศ. ได้ที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกแห่ง หรือชำระผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

การปิดหนี้ กยศ. ก่อนกำหนดมีข้อดีหลายประการ ได้แก่

  • ประหยัดเงินค่าดอกเบี้ย
  • หมดภาระหนี้เร็วขึ้น
  • เพิ่มเครดิตทางการเงิน
  • มีโอกาสขอสินเชื่ออื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

หากท่านสนใจปิดหนี้ กยศ. ก่อนกำหนด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกแห่งthumb_upthumb_downshare

Share on: