ต้องการให้ธนาคารรับซื้อบ้านคืน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 04:57 pm

ธนาคารอาจรับซื้อบ้านคืนได้หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ โดยขั้นตอนในการรับซื้อบ้านคืน ดังนี้

  1. ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ทราบถึงการผิดนัดชำระหนี้
  2. ธนาคารจะแจ้งให้ผู้กู้ว่าธนาคารจะดำเนินการรับซื้อบ้านคืน
  3. ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ
  4. ธนาคารจะดำเนินการรับซื้อบ้านคืน โดยธนาคารจะส่งมอบบ้านให้กับผู้กู้ และให้ผู้กู้ย้ายออกจากบ้าน
  5. ธนาคารจะขายบ้านให้กับผู้ซื้อรายใหม่

ผู้กู้ควรพิจารณาถึงผลที่ตามมาของการที่ธนาคารรับซื้อบ้านคืน ดังนี้

  • ผู้กู้จะเสียประวัติเครดิต
  • ผู้กู้อาจไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารอื่น ๆ ได้
  • ผู้กู้อาจต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวนมาก
  • ผู้กู้อาจต้องย้ายออกจากบ้าน

ดังนั้น ผู้กู้ควรพยายามหาทางชำระหนี้ให้ครบถ้วนก่อนถึงกำหนดชำระหนี้ หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้กู้ควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการที่เหมาะสม

Share on: