ทรัพย์สินของน้องสาวโสดที่เสียชีวิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:42 pm

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับทรัพย์สิน:

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพย์สินของน้องสาวของคุณและจัดสรรให้ทายาทตามกฎหมายของเธอ คุณสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเองหรือขอความช่วยเหลือจากทนายความ
  2. รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของน้องสาวของคุณ เอกสารเหล่านี้รวมถึงใบมรณบัตร พินัยกรรม (ถ้ามี) สัญญาเงินกู้ เอกสารประกัน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ
  3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของน้องสาวของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าทายาทแต่ละคนจะได้รับส่วนแบ่งเท่าใด
  4. จ่ายหนี้สินของน้องสาวของคุณ หนี้สินของน้องสาวของคุณจะต้องชำระก่อนทายาทสามารถรับมรดกของเธอได้
  5. แบ่งทรัพย์สินของน้องสาวของคุณให้ทายาทตามกฎหมายของเธอ ทายาทตามกฎหมายของน้องสาวของคุณ ได้แก่ สามี ลูก พ่อแม่ พี่น้อง และญาติสายตรงอื่นๆ
Share on: