ทะเบียนสมรส ไม่มีวันหมดอายุ


ทะเบียนสมรสไม่มีวันหมดอายุตามกฎหมายไทย โดยทะเบียนสมรสจะมีอายุตลอดไปตราบใดที่คู่สมรสยังไม่หย่าร้างกัน

อย่างไรก็ตาม ทะเบียนสมรสอาจถูกยกเลิกได้หากคู่สมรสมีเหตุต้องหย่าร้างกันตามกฎหมาย เช่น สามีหรือภริยานอกใจ สามีหรือภริยาทำร้ายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ สามีหรือภริยาทิ้งกันเกิน 1 ปี เป็นต้น

นอกจากนี้ ทะเบียนสมรสอาจถูกยกเลิกได้หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะหย่าร้างกัน โดยคู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องขอหย่าร้างต่อศาลและศาลมีคำสั่งพิพากษาให้หย่าร้าง

หากคู่สมรสหย่าร้างกัน ทะเบียนสมรสจะสิ้นสุดลง และคู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเป็นบุคคลโสดอีกครั้ง

Share on: