ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่รับจำนองโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:46 am

ธนาคาร ธ.ก.ส. ไม่รับจำนองโฉนด เพราะเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้ให้บริการสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ

หากท่านต้องการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปมีสินเชื่อหลากหลายประเภทให้เลือกสรร เหมาะสำหรับทุกวัตถุประสงค์ทางการเงิน

Share on: