นำบ้านพร้อมที่ดินไปจำนอง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:21 pm

การนำบ้านพร้อมที่ดินไปจำนองเพื่อน แต่ได้เงินไม่ครบ และเรียกดอกเบี้ยเกินนั้น ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2540 กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บุคคลธรรมดาสามารถเรียกเก็บได้คือร้อยละ 15 ต่อปี หากบุคคลใดเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าว ถือว่ามีความผิดและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2540 ยังกำหนดให้บุคคลใดที่กู้ยืมเงินโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ 12 ต่อปี หากบุคคลใดฝ่าฝืน ถือว่ามีความผิดและต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากคุณได้นำบ้านพร้อมที่ดินไปจำนองเพื่อน แต่ได้เงินไม่ครบ และเรียกดอกเบี้ยเกิน คุณสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดและนำตัวส่งศาลพิจารณาคดีต่อไป

นอกจากนี้ คุณสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ สคบ. จะทำการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบการกระทำความผิด สคบ. จะออกคำสั่งให้ระงับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา และอาจสั่งให้ชำระหนี้คืนให้แก่ผู้บริโภคด้วย

หากคุณถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา คุณควรขอรับคำปรึกษาจากทนายความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

Share on: