บทความ สาระน่ารู้ โรคเบาหวานคืออะไร

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) คือ โรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความผิดปกติของร่างกายในการนำน้ำตาลจากอาหารไปใช้เป็นพลังงาน โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่หลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยกว่าปกติ หรือเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งพบได้ในโรคอ้วน

โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ

 • โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes) : ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายเซลล์ตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลิน มักพบในเด็กและวัยรุ่น
 • โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) : ร่างกายดื้อต่ออินซูลิน หรือผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ มักพบในผู้ใหญ่

อาการของโรคเบาหวาน ได้แก่

 • รับประทานอาหารเก่งขึ้น
 • หิวน้ำบ่อย
 • ปัสสาวะบ่อย
 • อ่อนเพลีย
 • น้ำหนักลดลง
 • ชาปลายมือปลายเท้า
 • ตามัว
 • การติดเชื้อบ่อย
 • ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น โรคไตวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคประสาท

วิธีป้องกันโรคเบาหวาน ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

การดูแลรักษาโรคเบาหวาน ได้แก่

 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ควบคุมความดันโลหิตและไขมันในเลือด
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบถ้วน
 • ตรวจสุขภาพเป็นประจำ

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาจจำเป็นต้องใช้ยาอินซูลินเพื่อรักษา

การรักษาโรคเบาหวานอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และยืดอายุขัย

Share on: