บาดเจ็บอุบัติเหตุ ต้องการความช่วยเหลือ


ในกรณีที่คุณได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ คุณควรรีบขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นโดยเร็วที่สุด ดังนี้

  1. โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาล 1669 หรือตำรวจ 191
  2. หากมีผู้อื่นอยู่ใกล้เคียง ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้
  3. หากสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ ก็สามารถไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้ที่สุดได้

เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างละเอียด เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ประเมินอาการและดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ ควรเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุไว้ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น เอกสารเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีในภายหลัง

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากศูนย์รวมความช่วยเหลือต่างๆ เช่น ศูนย์บริการประชาชน 1500 หรือศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติแห่งชาติ 1784

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

  1. ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ หากมีอันตราย ควรรีบอพยพผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่
  2. ตรวจสอบอาการของผู้บาดเจ็บ หากผู้บาดเจ็บหมดสติ ให้ทำการช่วยเหลือเบื้องต้น เช่น ชักคอ บีบจมูก เป็นต้น
  3. ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หากผู้บาดเจ็บมีบาดแผลที่ศีรษะ กระดูกสันหลัง หรือกระดูกหัก
  4. เรียกรถพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ
  5. รอให้เจ้าหน้าที่มาถึงและให้การช่วยเหลือ
Share on: