ปรึกษาคดีพยายามฆ่า

ท่านควรดำเนินการดังนี้

  1. ให้กำลังใจลูกชาย ลูกชายของท่านจะต้องตกอยู่ในภาวะเครียดและวิตกกังวลอย่างมาก ท่านควรให้กำลังใจและปลอบโยนลูกชายของท่าน เพื่อให้ลูกชายของท่านมีกำลังใจในการต่อสู้คดี
  2. ปรึกษาทนายความ ทนายความจะเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ท่านควรปรึกษาทนายความเพื่อหาแนวทางในการต่อสู้คดี
  3. รวบรวมหลักฐาน หากท่านมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าลูกชายของท่านเป็นแพะในคดีนี้ ควรรวบรวมหลักฐานเหล่านั้นไว้เป็นหลักฐานในชั้นศาล
  4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าลูกชายของท่านถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอความช่วยเหลือ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการต่อสู้คดีพยายามฆ่า

  • ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ถึงแม้ว่าท่านจะเชื่อว่าลูกชายของท่านเป็นแพะ แต่ท่านก็ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นฝ่ายขัดขวางการสอบสวน
  • อย่ารับสารภาพ ไม่ว่าท่านจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ไม่ควรรับสารภาพในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำ การรับสารภาพอาจทำให้ท่านได้รับโทษหนักขึ้น
  • ต่อสู้คดีอย่างเด็ดขาด หากท่านเชื่อว่าลูกชายของท่านเป็นแพะ ท่านควรต่อสู้คดีอย่างเด็ดขาด เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของลูกชายของท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาเรื่องคดีพยายามฆ่าเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้

Share on: