ปรึกษาบัตรเครดิต หมดอายุความ บริษัทซื้อหนี้ ส่งฟ้อง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:54 am

หากคุณมีบัตรเครดิตและไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด สถาบันการเงินอาจส่งฟ้องคุณต่อศาลเพื่อเรียกชำระหนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากหนี้ของคุณหมดอายุความแล้ว สถาบันการเงินจะไม่สามารถฟ้องคุณได้อีกต่อไป

อายุความของหนี้บัตรเครดิตในประเทศไทยคือ 2 ปี นับจากวันที่คุณผิดนัดชำระหนี้ หากหนี้ของคุณหมดอายุความแล้ว สถาบันการเงินจะไม่สามารถฟ้องคุณได้อีกต่อไป แม้ว่าบริษัทซื้อหนี้จะซื้อหนี้จากสถาบันการเงินก็ตาม

หากบริษัทซื้อหนี้ส่งฟ้องคุณแม้ว่าหนี้ของคุณจะหมดอายุความแล้ว คุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการต่อสู้คดี

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการในการต่อสู้คดีบัตรเครดิตที่หมดอายุความ:

  • ยื่นคำให้การต่อสู้คดี
  • ปฏิเสธหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
  • โต้แย้งข้อเท็จจริงในคำฟ้อง
  • อ้างว่าหนี้หมดอายุความ
  • ยื่นคำขอยกฟ้องคดี

หากคุณชนะคดี ศาลอาจสั่งให้บริษัทซื้อหนี้ชดใช้ค่าเสียหายให้คุณ รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ

หากคุณแพ้คดี ศาลอาจสั่งให้คุณชำระหนี้ทั้งหมดให้กับบริษัทซื้อหนี้ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างนั้น

ดังนั้น หากคุณมีบัตรเครดิตและไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการต่อสู้คดี

Share on: