ปรึกษาเรื่องกฎหมาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:50 pm

ในกรณีนี้คุณควรติดต่อทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากคุณอาจถูกฟ้องร้องทางแพ่งหรืออาญาจากบริษัทไฟแนนซ์ คุณควรเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าซื้อรถ ใบเสร็จรับเงิน ค่างวดที่ค้างชำระ เป็นต้น นอกจากนี้คุณควรแจ้งให้บริษัทไฟแนนซ์ทราบว่าคุณไม่เคยได้รับใบเสร็จรับเงินมาก่อน โดยคุณอาจส่งจดหมายไปยังบริษัทไฟแนนซ์เพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าว หรือคุณสามารถนัดหมายเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทไฟแนนซ์โดยตรง

หากบริษัทไฟแนนซ์ยังคงฟ้องร้องคุณ คุณควรต่อสู้คดีในชั้นศาล โดยทนายความจะช่วยคุณในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณ นอกจากนี้ทนายความยังจะช่วยคุณในการเจรจากับบริษัทไฟแนนซ์เพื่อหาข้อยุติที่เหมาะสม

หากศาลตัดสินให้คุณแพ้คดี คุณอาจถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทไฟแนนซ์ฟ้องร้องคุณทางอาญา คุณอาจถูกจำคุกได้

Share on: