ปรึกษาเรื่องค้ำประกันรถยนต์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 11:02 pm

การค้ำประกันรถยนต์

เป็นสัญญาที่บุคคลหนึ่ง (ผู้ค้ำประกัน) ตกลงที่จะรับผิดชอบต่อการชำระเงินค่างวดรถยนต์ของบุคคลอีกคนหนึ่ง (ผู้กู้) หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะมีหน้าที่ชำระเงินค่างวดรถยนต์ทั้งหมดให้กับผู้ให้กู้

การค้ำประกันรถยนต์เป็นภาระผูกพันที่ร้ายแรง

ผู้ค้ำประกันควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจค้ำประกันรถยนต์ให้ผู้อื่น เพราะหากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบต่อการชำระเงินค่างวดรถยนต์ทั้งหมดให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ค้ำประกันต้องเสียเงินจำนวนมาก

ผู้ค้ำประกันควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจค้ำประกันรถยนต์ให้ผู้อื่น

  • ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
  • ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้
  • มูลค่าของรถยนต์
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  • อัตราดอกเบี้ย

ผู้ค้ำประกันควรขอเอกสารประกอบการพิจารณาจากผู้กู้ ได้แก่

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบขับขี่
  • สำเนาเอกสารแสดงรายได้
  • สำเนาเอกสารแสดงทรัพย์สิน
Share on: