ปรึกษาเรื่องพินัยกรรมของป้า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 10:39 pm

ในกรณีที่พินัยกรรมทำปลอม และที่ดินโดนโอนออกไปแล้ว เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเพิกถอนการโอนที่ดินได้ โดยยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินและคืนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องนำพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ว่าพินัยกรรมปลอมจริง โดยพยานหลักฐานดังกล่าวอาจรวมถึงพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุก็ได้

ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดิน ที่ดินจะถูกโอนคืนให้แก่เจ้าของที่ดิน และบุคคลที่โอนที่ดินออกไปจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของที่ดินด้วย ค่าเสียหายดังกล่าวอาจรวมถึงค่าตอบแทนที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการขายที่ดิน ค่าเสียหายที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

Share on: