ปัญหาการชำระหนี้ กยศ.

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:22 am

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีสิทธิเข้าถึงการศึกษา โดยการกู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. นักเรียน นักศึกษาสามารถผ่อนชำระหนี้ได้เมื่อสำเร็จการศึกษาและได้งานทำ แต่หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนด กองทุน กยศ. จะดำเนินการฟ้องร้องเพื่อบังคับชำระหนี้

หากคุณกำลังประสบปัญหาการชำระหนี้ กยศ. คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุน กยศ. ได้ โดยติดต่อกองทุน กยศ. โดยตรงหรือโทร 1300 030 500 กองทุน กยศ. มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมหลายประเภท เช่น พักชำระหนี้ ผ่อนชำระหนี้ได้นานขึ้น และลดดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุน กยศ. จะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืม

หากคุณกำลังประสบปัญหาการชำระหนี้ กยศ. อย่าเพิ่งท้อแท้ คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากกองทุน กยศ. ได้ กองทุน กยศ. พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้กู้ยืมให้สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนดและมีชีวิตที่ดีขึ้น

Share on: