ผู้จัดการมรดกขับไล่ให้ออกจากพื้นที่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 28th August, 2023 at 10:44 am

หากผู้จัดการมรดกขับไล่คุณออกจากพื้นที่ คุณมีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครอง

คำสั่งคุ้มครองเป็นคำสั่งศาลที่ห้ามบุคคลใดไม่ให้กระทำการใดๆ เช่น ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หรือขับไล่บุคคลอื่นออกจากพื้นที่

หากคุณถูกผู้จัดการมรดกขับไล่ออกจากพื้นที่ คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของคุณและขั้นตอนในการฟ้องร้องผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครอง

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณควรทำหากคุณถูกผู้จัดการมรดกขับไล่ออกจากพื้นที่

  1. รวบรวมหลักฐานว่าผู้จัดการมรดกขับไล่คุณออกจากพื้นที่ เช่น ข้อความที่ข่มขู่ ทำร้ายร่างกาย หรือขับไล่คุณออกจากพื้นที่ บันทึกการสนทนากับผู้จัดการมรดก ภาพถ่ายหรือวิดีโอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  2. ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของคุณและขั้นตอนในการฟ้องร้องผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครอง
  3. ยื่นฟ้องผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อขอคำสั่งคุ้มครอง
  4. ปฏิบัติตามคำสั่งคุ้มครองของศาล

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากผู้จัดการมรดกและสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างสงบสุข

Share on: