ผู้ประกันตนมาตรา 40 ขาดส่งเงินสมทบ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:41 pm

ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากขาดส่งเงินสมทบ ยังสามารถกลับมาเริ่มจ่ายอย่างต่อเนื่องได้

img-slide

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงคุณสมบัติที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ว่า บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 39 ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคน ในจำนวนนี้เข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 40 แล้ว 10.78 ล้านคน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีขาดรายได้ ทุพพลภาพ เสียชีวิต บำเหน็จชราภาพและสงเคราะห์บุตร

ส่วนการรักษาสิทธิความคุ้มครอง ไม่ใช่สมัครแล้วจ่ายเงินสมทบเพียงเดือนเดียวจะเกิดสิทธิ์ แต่ต้องจ่ายเงินสมทบอย่างสม่ำเสมอ เช่น กรณีที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับเงินชดเชยวันละ 300 บาท กรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านจะได้รับวันละ 200 บาท จ่ายตามจำนวนวันในใบรับรองแพทย์ สำหรับทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 มีสิทธิเบิกได้ปีละไม่เกิน 30 วัน ส่วนทางเลือกที่ 3 เบิกได้ปีละไม่เกิน 90 วัน โดยมีเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในระยะเวลา 4 เดือน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 หากเจ็บป่วยไม่ว่าเหตุใดก็ตาม หากมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล สามารถนำไปเบิกเงินชดเชยการขาดรายได้

โฆษกสำนักงานประกันสังคม เน้นย้ำว่า กรณีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ไว้ และไม่ได้จ่ายเงินสมทบอีกเลย สถานะยังคงเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 อยู่ แต่ขาดสิทธิรับเงินกรณีต่างๆ กรณีเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องส่งย้อนหลัง แต่สามารถส่งเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน ส่วนวิธีป้องกันการลืมจ่ายเงินสมทบสามารถดำเนินการขอหักบัญชีธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ หรือจ่ายล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์ต่างๆ เช่น เซเว่นอีเลฟเว่น โลตัส บิ๊กซี และตู้บุญเติม

ส่วนการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็นผู้ส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 สามารถขอรับเงินบำเหน็จชราภาพที่ตนเองสะสมไว้บวกกับในส่วนที่รัฐบาลร่วมสมทบ ส่วนผู้ประกันตนที่เลือกส่งเงินสมทบทางเลือกที่ 1 สิทธิไม่คุ้มครองกรณีชราภาพ หากต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สะดวก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

source: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share on: