ผ่อนไม่ไหว ค้างค่างวด 3 งวดติดกัน ทำอย่างไรดี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 12th September, 2023 at 12:41 pm

1 สำรวจดูความสามารถในการผ่อนว่ามีมากหรือมีน้อย และจะอยู่ในภาวะแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน เช่น ผ่อนได้เดือนละ 3,000 บาท และจะอยู่แบบนี้ประมาณ 6 เดือน
2 เตรียมข้อมูลผลกระทบที่ได้รับ และหลักฐานประกอบ เช่น หลักฐานแสดงรายได้ ค่าใช้จ่ายก่อน และหลังได้รับผลกระทบ
3 ดูว่ามูลค่ารถยนต์ที่เป็นหลักประกันมีราคาสูง หรือต่ำกว่าภาระหนี้แค่ไหน เช่น รถราคาปัจจุบันอยู่ที่ 300,000 บาท ยอดหนี้คงค้างกับไฟแนนซ์ คือ 250,000 บาท เป็นต้น
4 รีบติดต่อสถาบันการเงิน หรือ ไฟแนนซ์ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ โดยส่วนใหญ่ไฟแนนซ์มีแนวทางในการช่วยเหลือลูกหนี้


* ไฟแนนต์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้ แต่จะต้องเป็นกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อรายงวด 3 งวดติดๆ กัน
เมื่อครบกำหนดธนาคารหรือไฟแนนต์จะส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ลูกค้าให้ใช้เงินรายงวดที่ค้างชำระนั้นภายในเวลาที่กำหนด ปกติก็ 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือรวมการบอกกล่าวหรือใน 4 งวด

* หากว่าลูกค้ายังคงละเลยไม่สนใจปฏิบัติตามหนังสือที่ถูกส่งมา ธนาคารหรือไฟแนนต์ก็จะยกเลิกสัญญาเช่าซื้อทันที และทางธนาคารก็จะมายึดรถยนต์ จากนั้นก็จะนำไปออกขายสู่ท้องตลาด โดยลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเพิ่มเติมที่เกิดจากการผิดสัญญาด้วย เช่น ดอกเบี้ยระหว่างผิดสัญญา เบี้ยปรับ ค่าติดตามทวงถาม รวมทั้งค่าเสื่อมสภาพของรถที่ผ่านการใช้งาน หรือค่าเสียหายอย่างอื่นๆ นอกเหนือที่มีการระบุในสัญญา(ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง)

* โดยปกติคนส่วนมากคิดว่า ผ่อนรถไปตั้งหลายงวดแล้ว ผ่อนต่อไม่ไหว ยอมให้ธนาคารหรือไฟแนนต์ยึด คิดว่าจบแล้ว แต่จริงไม่จบนะ เพราะว่ามันมีวิธีคิดดังนี้

รถราคารวมดอกเบี้ย คิดผ่อน6ปี = 700,000 บาท ตกผ่อนเดือนละ 9,723 บาท เมื่อผ่อนผ่านไป 12 เดือน คิดเป็นเงินทั้งหมด 116,676 บาท หลังจากนั้นเมื่อผ่อนไม่ไหว ไฟแนนต์ทำการยึดจากนั้นไฟแนนต์ต้องเอารถไปขายทอดตลาดและในราคาแค่ 350,000 บาท ดังนั้นเมื่อคำนวนดูทั้งหมดดูแล้ว (700,000-116,676-350,000 = 233,324)

ยังเป็นหนี้ไฟแนนต์อยู่อีก 233,324 บาท ราคานี้ยังไม่รวมดอกเบี้ย

กรณีที่มูลค่ารถยนต์สูงกว่าหนี้
ควรพิจารณาตัดใจลดภาระด้วยการขายรถยนต์คันดังกล่าว โดยใช้วิธี ขายเต็นท์ หรือขายดาวน์ เพื่อให้ผู้ซื้อรายใหม่มารับโอนสัญญาเช่าซื้อไปผ่อนต่อ

ทั้งนี้ ข้อดีจากการโอนสัญญาเช่าซื้อคือ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มซ้ำซ้อน เนื่องจากค่างวดเดิม มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่แล้ว แน่นอนว่าดีกว่าการปิดบัญชีเดิม และไปกู้ใหม่ เนื่องจากจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตอนปิดบัญชีหนึ่งครั้ง และเมื่อกู้ใหม่ก็จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาประวัติเครดิตของผู้กู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กรณีที่รถยนต์มีมูลค่าต่ำกว่ายอดหนี้
ลูกหนี้ควรพิจารณาตัดใจลดภาระด้วยการขายแบบขาดทุน หรือคืนรถให้แก่ไฟแนนซ์ เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ต่ำที่สุด

การส่งมอบรถคืนไฟแนนซ์ ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่า ลูกหนี้ มีความตั้งใจในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ ซึ่งลูกหนี้อาจใช้ในการเจรจาเพื่อขอความเห็นใจในการขอผ่อนชำระค่าเสียหายที่ลดลง หรือขอส่วนลดให้มากขึ้นเพื่อบรรเทาภาระหนี้


4 ทางออก ที่แนะนำ

1 การปรับลดค่างวด
2 ยืดเวลาการผ่อนชำระออกไป แต่จะส่งผลให้ภาระจำนวนดอกเบี้ยมีจำนวนสูงมากขึ้นด้วย ส่วนค่างวดจะปรับลดลงได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักประกัน และความสามารถในการผ่อนของลูกหนี้
3 เสนอการผ่อนชำระแบบขั้นบันได เช่น ผ่อนจำนวนน้อยๆ ในช่วงที่มีปัญหา และค่อยๆ ปรับเพิ่มสูงขึ้นเมื่อปัญหาเบาลง เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อน
4 รีไฟแนนซ์รถ

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์
-อายุไม่ควรเกิน 65 ปี ต้องอาศัยอยู่ในไทย มีอาชีพและแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน รายได้ขั้นต่ำควร 15,000 บาท ที่สำคัญไม่ค้างผ่อนเกิน 90 วัน หรือ 3 งวด
– เลือกไฟแนนซ์ กรณียังผ่อนไม่หมดแบบนี้ก็ต้องเลือกไฟแนนซ์ที่ผ่อนอยู่ โดยทางไฟแนนซ์จะประเมินราคามาให้
-เตรียมเอกสารต่างๆ เช่น รายได้ย้อนหลัง 3 – 6 เดือน หน้าสมุดบัญชีสำหรับการโอนเงินเข้า บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
– รอฟังผล โดยขั้นตอนอยู่ระหว่าง 7 – 15 วัน

ปล.การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ควรรีบดำเนินการก่อนที่จะเริ่มค้างชำระเพื่อเป็นการรักษาประวัติเครดิตของของตนเองที่จะปรากฏอยู่ในข้อมูลของบริษัท และเครดิตบูโรด้วย เพราะการปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้เสีย ยังได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานการปรับโครงสร้างหนี้ไปยังบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติด้วยเช่นกัน

cr : salehere

Share on: