ผ่าต้อกระจก แสบตาไม่หาย

การผ่าตัดต้อกระจกเป็นการผ่าตัดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่อาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้บ้าง เช่น แสบตา อาการแสบตาหลังการผ่าตัดต้อกระจกมักเกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด และมักหายไปเองภายใน 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หากอาการแสบตาไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพิ่มเติม

วิธีบรรเทาอาการแสบตาหลังการผ่าตัดต้อกระจก ได้แก่

  • ใช้ยาหยอดตาที่แพทย์สั่ง
  • ประคบตาด้วยน้ำเย็น
  • หลีกเลี่ยงการใช้สายตาเป็นเวลานาน
  • สวมแว่นกันแดดเมื่อออกแดด
  • พักผ่อนให้เพียงพอ

หากมีอาการแสบตารุนแรงขึ้นหรือมีสัญญาณอื่น ๆ เช่น ตาแดง ปวดตา บวมตา หรือมีหนองไหลออกจากตา ควรไปพบแพทย์ทันที

Share on: