ฟ้องหย่า เพราะภรรยาคบชู้

ตามกฎหมายไทย สามีสามารถฟ้องหย่าภรรยาได้ หากภรรยามีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ โดยสามารถฟ้องหย่าได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเขตที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่ภรรยามีภูมิลำเนาอยู่

ในการฟ้องหย่า สามีจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาล โดยระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สนับสนุนว่าภรรยามีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ หลักฐานที่สามีสามารถนำมาใช้ประกอบคำฟ้องได้ เช่น

  • หลักฐานการพบเห็นภรรยาอยู่กับชายอื่นในที่ลับ
  • หลักฐานการโทรศัพท์หรือแชทระหว่างภรรยากับชายอื่น
  • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าภรรยาให้เงินหรือทรัพย์สินแก่ชายอื่น
  • หลักฐานการแจ้งความหรือบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสามีมีหลักฐานที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าภรรยามีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ ศาลมีอำนาจพิพากษาให้หย่าได้

นอกจากนี้ สามียังสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากภรรยาหรือชายชู้ได้ โดยจะต้องยื่นคำร้องขอค่าทดแทนต่อศาลในคำฟ้องหรือในภายหลัง โดยศาลจะพิจารณากำหนดค่าทดแทนตามพฤติการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สามีควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการฟ้องหย่าและเรียกร้องค่าทดแทน

Share on: