มรดกคุณปู่ มีผู้จัดการมรดก2คน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 10:52 am

ผู้จัดการมรดกคือบุคคลหรือบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ศาลแต่งตั้งให้จัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ในการชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิต เก็บรักษาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต และแบ่งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้กับทายาท

ในกรณีที่มีผู้จัดการมรดก 2 คน ผู้จัดการมรดกทั้งสองคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต ผู้จัดการมรดกจะต้องตกลงกันในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิต วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต และวิธีการแบ่งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตให้กับทายาท

หากผู้จัดการมรดกทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้จัดการมรดกทั้งสองคนอาจต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อขอคำสั่งจากศาล

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการสำหรับผู้จัดการมรดก 2 คน:

  • สื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ
  • ตกลงกันในเรื่องต่างๆ ล่วงหน้า
  • ปรึกษากับทนายความหากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ
  • ทำงานร่วมกันอย่างเป็นมืออาชีพ

การจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตเป็นงานที่สำคัญและซับซ้อน ผู้จัดการมรดก 2 คน จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม

Share on: