มีหมายยึดทรัพย์ที่มีเจ้าของร่วม 3คน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:06 am

หมายยึดทรัพย์เป็นคำสั่งศาลให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นเพื่อชำระหนี้ ในกรณีที่ทรัพย์สินมีเจ้าของร่วม 3 คน บุคคลที่ยึดทรัพย์สินจะต้องยึดทรัพย์สินจากเจ้าของร่วมทั้งหมด เจ้าของร่วมแต่ละคนมีสิทธิในการคัดค้านการยึดทรัพย์ได้ หากเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่งคัดค้านการยึดทรัพย์ บุคคลที่ยึดทรัพย์สินจะต้องยกเลิกการยึดทรัพย์และนำทรัพย์สินคืนให้เจ้าของร่วมคนนั้น

ทนายความจะสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนเพื่อช่วยคุณในการคัดค้านการยึดทรัพย์และปกป้องสิทธิของคุณตามกฎหมาย ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ทนายความอาจดำเนินการเพื่อคัดค้านการยึดทรัพย์:

  1. ตรวจสอบหมายยึดทรัพย์และหาข้อบกพร่องในหมายยึดทรัพย์ หากหมายยึดทรัพย์มีข้อบกพร่อง บุคคลที่ยึดทรัพย์สินจะต้องยกเลิกการยึดทรัพย์
  2. ติดต่อเจ้าของร่วมคนอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจสิทธิของเจ้าของร่วมแต่ละคน เจ้าของร่วมแต่ละคนมีสิทธิในการคัดค้านการยึดทรัพย์ได้
  3. ยื่นคำคัดค้านการยึดทรัพย์ต่อศาล คำคัดค้านการยึดทรัพย์ต้องระบุข้อบกพร่องในหมายยึดทรัพย์และสิทธิของเจ้าของร่วมแต่ละคน
  4. เข้าร่วมการพิจารณาคดีการยึดทรัพย์ การพิจารณาคดีการยึดทรัพย์จะจัดขึ้นต่อหน้าศาล ศาลจะพิจารณาคำคัดค้านการยึดทรัพย์และตัดสินว่าบุคคลที่ยึดทรัพย์สินมีสิทธิยึดทรัพย์หรือไม่

หากคุณมีหมายยึดทรัพย์ที่มีเจ้าของร่วม 3 คน คุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิของคุณตามกฎหมาย

Share on: