มีโฉนดแต่ไม่มีที่ดิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:36 am

การมีโฉนดแต่ไม่มีที่ดินอาจเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่:

  • ที่ดินถูกยึดคืนโดยเจ้าของเดิม
  • ที่ดินถูกเวนคืนโดยรัฐ
  • ที่ดินถูกแบ่งแยกและขายให้กับบุคคลอื่น
  • ที่ดินถูกบุกรุกโดยบุคคลอื่น

หากคุณมีโฉนดแต่ไม่มีที่ดิน คุณควรติดต่อกรมที่ดินเพื่อขอความช่วยเหลือ กรมที่ดินสามารถตรวจสอบสถานะที่ดินของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

Share on: