รังวัดที่ดินแต่ยังไม่ได้โฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:16 pm

รังวัดที่ดินแต่ยังไม่ได้โฉนด หมายความว่า กรมที่ดินได้ทำการรังวัดที่ดินเพื่อกำหนดแนวเขตที่ดินแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน สาเหตุที่ยังไม่ได้ออกโฉนดที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินอาจเกิดจากหลายประการ เช่น

  • เจ้าของที่ดินยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน
  • เจ้าของที่ดินยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินมีภาระจำยอม
  • ที่ดินมีคดีพิพาท

หากเจ้าของที่ดินต้องการออกโฉนดที่ดิน จะต้องดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. ชำระค่าธรรมเนียมการออกโฉนดที่ดิน
  3. รอการตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบที่ดิน
  4. รับโฉนดที่ดินจากสำนักงานที่ดิน

การออกโฉนดที่ดินใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักงานที่ดิน

Share on: