ลูกสาวถูกข่มขืนไม่จ่ายสินไหมตามคำสั่งศาล

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:46 pm

20190703092814 30677
ลูกสาวถูกข่มขืนไม่จ่ายสินไหมตามคำสั่งศาล 2

          วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา รับเรื่องจากผู้เสียหายและเพจสายไหมต้องรอด จำนวน 2 ราย ดังนี้

(1) กรณีเด็กหญิงอวยพร ขอสงวนนามสกุล ถูกคนร้ายวางยาและข่มขืนกระทำชำเรา ต่อมาถูกแฟนของผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายเพราะหึงหวง โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้มีการรับคำขอไว้แล้ว

(2) กรณีนายวิระบูรณ์ ขอสงวนนามสกุล พ่อค้าหมูปิ้ง ถูกกลุ่ม ผู้ต้องหาเรียกเก็บค่าคุ้มครอง เมื่อไม่ให้ก็ถูกไล่ตีและทำร้ายร่างกาย จนได้รับบาดเจ็บ โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ได้มีการรับคำขอไว้แล้ว

          เลขานุการรัฐมนตรีฯ ได้ประสานโดยตรงด้วยตนเอง ไปยังผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางชัน และลุมพินี ให้ดูแลคุ้มครองผู้เสียหาย และดำเนินการทางกฎหมายอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ และได้แจ้งให้ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเข้าดูแล และในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

– กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น มีสิทธิได้รับการเยียวยา ซึ่งแบ่งออกเป็น กรณีผู้บาดเจ็บ ซึ่งจะได้รับการเยียวยา ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามค่าแรงขั้นต่ำตามจังหวัดนั้น ๆ และค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 บาท

– กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามค่าแรงขั้นต่ำตามจังหวัดนั้น ๆ ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสำคัญ โดยพิจารณาถึงความร้ายแรงของการกระทำความผิดสภาพความเสียหาย และโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอื่นด้วย

          ทั้งนี้ สำหรับกรณีดังกล่าว เลขานุการรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ และหากถูกข่มขู่ คุกคาม สามารถขอรับการคุ้มครองพยาน เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ผู้เสียหายต่อไป ซี่งหากพี่น้องประชาชนตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา สามารถติดต่อขอรับความ ช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

Share on: