สอบถามเรื่องหมายศาล ว่าจริงหรือปลอม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 11:03 pm

ต่อไปนี้เป็นวิธีดูหมายศาลว่าจริงหรือปลอม:

  • ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้พิพากษา ลายมือชื่อของผู้พิพากษาที่ปรากฏในหมายศาลควรเป็นแบบเดียวกับลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารอื่น ๆ ของศาล
  • ตรวจสอบตราประทับของศาล หมายศาลควรมีตราประทับของศาลที่ออกหมายศาล
  • ตรวจสอบข้อความของหมายศาล ข้อความของหมายศาลควรถูกต้องและตรงกับกฎหมาย
  • ตรวจสอบวันที่ของหมายศาล หมายศาลควรออกให้ในระยะเวลาอันใกล้
  • ติดต่อศาล หากคุณไม่แน่ใจว่าหมายศาลที่ส่งถึงคุณนั้นจริงหรือปลอม คุณสามารถติดต่อศาลที่ออกหมายศาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้

หมายศาลปลอมเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลเพื่อหลอกลวงบุคคลอื่นให้กระทำการใด ๆ หมายศาลปลอมมักใช้เพื่อหลอกลวงบุคคลให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หมายศาลปลอมอาจสร้างความเสียหายทางการเงินและทางกฎหมายได้

หากคุณได้รับหมายศาลที่สงสัยว่าปลอม ไม่ควรดำเนินการตามหมายศาลดังกล่าว คุณสามารถติดต่อศาลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหมายศาล หรือปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: