หนี้ค้ำประกันธนาคาร ถูกฟ้องขายทอดตลาด

หนี้ค้ำประกันธนาคารที่ถูกฟ้องขายทอดตลาด หมายถึง หนี้ที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามสัญญาได้ และเจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอชำระหนี้จากลูกหนี้ ในกรณีนี้ ลูกหนี้อาจถูกยึดทรัพย์สินเพื่อนำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

ขั้นตอนการฟ้องขายทอดตลาดหนี้ค้ำประกันธนาคารมีดังนี้

  1. เจ้าหนี้ยื่นคำฟ้องคดีต่อศาล
  2. ศาลพิจารณาคำฟ้องและออกหมายเรียกลูกหนี้ให้มาชำระหนี้
  3. หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ศาลจะออกหมายบังคับคดี
  4. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้ทราบว่าจะถูกยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด
  5. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดทรัพย์สินของลูกหนี้
  6. ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะถูกนำมาขายทอดตลาด
  7. เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดจะถูกนำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

ลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีเพื่อขอให้ศาลยกฟ้องหรือลดจำนวนเงินที่เจ้าหนี้ฟ้องร้องได้ โดยลูกหนี้สามารถยื่นคำให้การต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่กำหนด

หากลูกหนี้ไม่สามารถต่อสู้คดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนำมาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้

ลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันในการชำระหนี้ได้ โดยสามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาหาข้อตกลงได้

ในกรณีที่ลูกหนี้ถูกยึดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมการประมูลทรัพย์สินได้ โดยลูกหนี้สามารถยื่นซองประมูลเพื่อเสนอราคาซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดได้

หากลูกหนี้เป็นผู้ชนะการประมูล ลูกหนี้จะต้องชำระราคาซื้อทรัพย์สินให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนดเวลาที่กำหนด

หากลูกหนี้ไม่สามารถชำระราคาซื้อทรัพย์สินได้ ลูกหนี้จะถูกยึดทรัพย์สินนั้นไป

Share on: