อาการต่อมลูกหมากโตรักษาอย่างไร

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 11:11 pm

โรคต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia: BPH) เป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากโตขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัด ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะกะปริบกะปรอย ปัสสาวะค้าง ปัสสาวะเป็นตะกอน เป็นต้น

โรคต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ชายอายุ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

การรักษาโรคต่อมลูกหมากโตขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไปมีการรักษา 3 วิธี คือ

  • การรักษาด้วยยา ยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีหลายชนิด ได้แก่ ยาลดขนาดต่อมลูกหมาก ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาลดความดันโลหิต ยาแก้ปวด ยาต้านฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน เป็นต้น
  • การผ่าตัด การผ่าตัดรักษาโรคต่อมลูกหมากโตมีหลายวิธี ได้แก่ การผ่าตัดตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ การผ่าตัดตัดต่อมลูกหมากด้วยคลื่นความถี่วิทยุ การผ่าตัดตัดต่อมลูกหมากแบบเปิด เป็นต้น
  • การรักษาประคับประคอง การรักษาประคับประคองโรคต่อมลูกหมากโต ได้แก่ ดื่มน้ำมาก ๆ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีน ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก รักษาโรคประจำตัว เป็นต้น

หากท่านมีอาการของโรคต่อมลูกหมากโต ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสม

Share on: