อาการน้ำลายเหนียว

อาการน้ำลายเหนียวเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบได้บ่อย ได้แก่

 • ภาวะขาดน้ำ : เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำมากกว่าที่ได้รับ จะทำให้น้ำลายน้อยลงและเหนียวข้นขึ้น
 • โรคประจำตัว : โรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคต่อมไทรอยด์ โรคซิสติกไฟโบรซิส โรคมะเร็งบางชนิด โรคภูมิแพ้บางชนิด โรคปากแห้งเรื้อรัง โรคตับอ่อนอักเสบ โรคตับแข็ง เป็นต้น อาจทำให้เกิดอาการน้ำลายเหนียวได้
 • ผลข้างเคียงของยา : ยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้ ยาลดกรด ยารักษาโรคจิต ยารักษาโรคจิตเภท ยารักษาโรคพาร์กินสัน เป็นต้น อาจทำให้เกิดอาการน้ำลายเหนียวได้
 • การตั้งครรภ์ : ผู้หญิงตั้งครรภ์อาจมีอาการน้ำลายไหลมากผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้น้ำลายเหนียวข้นได้
 • ภาวะเครียด : ความเครียดอาจทำให้ต่อมน้ำลายทำงานผิดปกติและผลิตน้ำลายออกมาน้อยลง ส่งผลให้น้ำลายเหนียวข้นได้

หากมีอาการน้ำลายเหนียว ควรสังเกตอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปากแห้ง กระหายน้ำ กลืนอาหารลำบาก เจ็บคอ ปวดศีรษะ เป็นต้น หากมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยหรืออาการน้ำลายเหนียวรบกวนชีวิตประจำวัน ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

วิธีลดอาการน้ำลายเหนียวเบื้องต้น ได้แก่

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารอ่อนหรืออาหารที่มีของเหลวเป็นส่วนประกอบ
 • เคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน
 • แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 • ใช้ไหมขัดฟันวันละ 1 ครั้ง
 • ใช้ยาหยอดแก้อาการปากแห้ง

หากมีอาการน้ำลายเหนียวจากสาเหตุที่ระบุได้ชัดเจน เช่น ภาวะขาดน้ำ โรคประจำตัว ผลข้างเคียงของยา เป็นต้น การรักษาสาเหตุนั้น ๆ จะช่วยบรรเทาอาการน้ำลายเหนียวได้

หากมีอาการน้ำลายเหนียวจากภาวะเครียด อาจใช้วิธีผ่อนคลายความเครียด เช่น การนั่งสมาธิ การฟังเพลง การใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชอบ เป็นต้น

Share on: