เป็นความดัน เบาหวาน เบื่ออาหาร

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และความเบื่ออาหารเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การดูแลรักษาโรคเหล่านี้อย่างเหมาะสมจะช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและเพิ่มคุณภาพชีวิต

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เกิดจากการที่หัวใจต้องทำงานหนักในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ส่งผลให้หลอดเลือดแดงแข็งและตีบแคบลง ความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

วิธีดูแลรักษาความดันโลหิตสูง ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานอาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

เบาหวาน

เบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ หรืออินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน เบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต โรคตา และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

วิธีดูแลรักษาเบาหวาน ได้แก่

 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลต่ำ
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง

ความเบื่ออาหาร

ความเบื่ออาหารเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุของความเบื่ออาหารมีหลายประการ เช่น โรคเรื้อรัง ยาบางชนิด ภาวะซึมเศร้า และภาวะสมองเสื่อม

วิธีดูแลความเบื่ออาหาร ได้แก่

 • รับประทานอาหารที่หลากหลายและน่ารับประทาน
 • รับประทานอาหารที่ย่อยง่าย
 • รับประทานอาหารทีละน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ
 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสจัด
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอน
 • หากิจกรรมที่ผ่อนคลายก่อนรับประทานอาหาร
 • ปรึกษาแพทย์หากความเบื่ออาหารไม่ดีขึ้น
Share on: