โดนฟ้อง หนี้บัตรเครดิต

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 06:56 pm

หากคุณถูกฟ้องเนื่องจากหนี้บัตรเครดิต สิ่งสำคัญคือต้องติดต่อทนายความทันที ทนายความจะช่วยคุณเข้าใจสิทธิของคุณและดำเนินการต่อไปในคดีของคุณ

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณควรทำหากคุณถูกฟ้องเนื่องจากหนี้บัตรเครดิต:

  1. ติดต่อทนายความทันที
  2. เก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณ เช่น หมายศาล จดหมายทวงถามหนี้ สัญญาบัตรเครดิต และใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
  3. เตรียมบัญชีเงินสดของคุณ
  4. เก็บบันทึกการติดต่อทั้งหมดกับเจ้าหนี้ของคุณ
  5. เตรียมพร้อมที่จะให้การต่อศาล

ทนายความจะช่วยคุณเข้าใจสิทธิของคุณและดำเนินการต่อไปในคดีของคุณ เป็นไปได้ว่าทนายความของคุณจะสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้เพื่อขอข้อตกลงการชำระหนี้ได้ นอกจากนี้ทนายความของคุณยังสามารถช่วยคุณยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ยกเลิกคดีได้

Share on: