โรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 28th August, 2023 at 10:43 am

รู้จักโรคอารมณ์สองขั้ว

โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder) คือ โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ระหว่างช่วงอารมณ์ซึมเศร้า (Depression) สลับกับช่วงที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกติ (Mania) ระยะเวลาในแต่ละช่วงอาจอยู่เป็นสัปดาห์หรือเดือน โดยมีช่วงอารมณ์ปกติคั่นกลางได้ ผู้ป่วยมักมาพบแพทย์ด้วยอาการซึมเศร้าและคิดว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้า อย่างไรก็ตามแพทย์จะซักประวัติและติดตามลักษณะอาการขณะรักษาเพื่อใช้วินิจฉัยในการแยกโรค

photo

อาการอารมณ์สองขั้ว

 • ช่วงอารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกติ
 1. มั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นหรือคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่
 2. นอนน้อย
 3. พูดมากกว่าปกติหรือพูดอย่างไม่หยุด
 4. ความคิดแล่นเร็ว
 5. วอกแวกง่าย
 6. อยากทำอะไรหลาย ๆ อย่างในช่วงเวลานั้น
 7. หมกมุ่นอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำให้เกิดปัญหา เช่น ใช้จ่ายหรือลงทุนเยอะ ไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศ ฯลฯ
 • ช่วงอารมณ์ซึมเศร้า
 1. ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน
 2. ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง
 3. เบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารมากเกิน
 4. นอนไม่หลับหรือหลับมากไป
 5. กระสับกระส่ายหรือเชื่องช้ามากขึ้น
 6. อ่อนเพลีย
 7. รู้สึกตนเองไร้ค่า
 8. สมาธิลดลง
 9. คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อย ๆ

photo

สาเหตุโรคอารมณ์สองขั้ว

สาเหตุโรคอารมณ์สองขั้วเชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัย เช่น

 1. มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทหรือโครงสร้างในสมอง
 2. ความเครียด
 3. พันธุกรรม มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไบโพลาร์ 


รักษาโรคอารมณ์สองขั้ว

photo

 • การรักษาด้วยยา 

กลไกของยา คือ การปรับสารเคมีในสมอง ยาจะช่วยทำให้อารมณ์มั่นคงและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักกังวลกับผลข้างเคียงของยา ประเด็นนี้ผู้ป่วยสามารถปรึกษาและร่วมแสดงความคิดเห็นกับแพทย์ระหว่างที่ปรึกษา เพื่อปรับยาให้เหมาะสมในแต่ละราย กลุ่มยาที่ใช้ในโรคอารมณ์สองขั้ว ได้แก่ 

 • ยาควบคุมอารมณ์
 • ยาต้านโรคจิต
 • ยาต้านเศร้า (มักใช้ช่วงสั้น ๆ ในระยะที่มีอาการซึมเศร้า)

photo

 •  การรักษาด้วยจิตบำบัด

ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วมักเจอกับปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลจากโรค การทำจิตบำบัดจึงมีประโยชน์มาก ผู้ป่วยจะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบำบัดอื่น ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด และโยคะ

bipolar-treatment-3.jpgphotobipolar-treatment-5.jpg
 • การรักษาด้วยไฟฟ้า

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมาก หรือตัวโรคตอบสนองต่อยาไม่ดีเท่าที่ควร ECT เป็นตัวเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพดี โดยกระแสไฟฟ้าจะกระตุ้นสมองเพื่อปรับสารเคมีต่าง ๆ ผู้ป่วยจะต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด บางรายอาจมีปัญหาด้านความจำช่วงสั้น ๆ แต่ยังไม่พบว่า ECT มีผลเสียต่อสมองในระยะยาว

photo


ลองสังเกตตนเองและคนใกล้ตัว ถ้าเข้าข่ายโรคไบโพลาร์ให้รีบไปตรวจวินิจฉัยและรีบรักษาแต่เนิ่น ๆ หากรู้ ยอมรับตัวเองได้ และเข้ารับการรักษาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ 

source: https://www.bangkokhospital.com/content/bipolar-disorder

Share on: