ใช้ที่ดินค้ำประกันตัวผู้ต้องหา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:27 am

หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน

ประเภทคดีที่ดินเงินสด/เงินฝากฯบุคคล
  ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ100,00080,000150,000
  ขัดหมายศาล8,0005,00020,000
  แจ้งความเท็จ8,0005,00020,000
  ฟ้องเท็จ80,00060,000100,000
  อั้งยี่,ซ่องโจร60,00040,00080,000
  ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน200,000150,000250,000
  วางเพลิง(สอบโจทก์),ประมาททำให้เกิดเพลิงใหม้(สอบโจทก์)90,000150,000120,000
  ทำลายเอกสาร80,00060,000100,000
  ปลอมเอกสาร80,00060,000100,000
  ปลอมเอกสารสิทธิ/เอกสารราชการ80,00060,000100,000
  ปลอมเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ100,00080,000120,000
  ข่มขืนกระทำชำเรา276วรรคแรก120,000100,000150,000
  กระทำชำเราเด็ก277วรรคแรก120,000100,000150,000
  กระทำชำเราเด็ก277วรรคสอง150,000120,000180,000
  โทรมหญิง 276วรรคสอง200,000150,000250,000
  โทรมเด็ก277วรรคสาม200,000150,000250,000
  อนาจาร80,00060,000100,000
  ธุระจัดหาหญิง120,000100,000150,000
  ฆ่าผู้อื่น(ม.288)250,000200,000300,000
  ฆ่าโดยไตร่ตรองฯ(ม.289)ผู้ใช้,จ้าง.วาน300,000250,000350,000
  พยายามฆ่า200,000170,000250,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์ส่วนบุคคล80,00060,000100,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์รับจ้าง100,00080,000120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก100,00080,000120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถจักรยานยนต์80,00060,000100,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่น60,00040,00080,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีเหตุฉกรรจ์80,00060,000100,000
  ทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส80,00080,000120,000
  ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส80,00060,000100,000
  ข่มขืนใจ/หน่วงเหนี่ยวกักขัง80,00060,000100,000
  มีอาวุธ,2คนขึ้นไปฯ(309วรรคสอง)100,00080,000120,000
  เรียกค่าไถ่200,000150,000250,000
  พรากผู้เยาว์มาตรา 318,319100,00080,000150,000
  หมิ่นประมาทมาตรา 32640,00020,00060,000
  หมิ่นประมาทมาตรา 32840,00030,00080,000
  ลักทรัพย์(345)70,00060,000100,000
  ลักทรัพย์(335)/รับของโจร70,00070,000120,000
  วิ่งราวทรัพย์,กรรโชก70,00070,000120,000
  ชิงทรัพย์200,000120,000200,000
  ปล้นทรัพย์80,000150,000250,000
  ฉ้อโกง,โกงเจ้าหนี้,ยักยอก150,00060,000100,000
  บุกรุก,ทำให้เสียทรัพย์ ม.36260,00040,00080,000
  ลหุโทษ8,0004,00012,000
  มีหรือเสพกัญชาจำนวนเล็กน้อย(ไม่เกิน 5 กรัม)10,0005,00015,000
  มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 10 กรัม20,00010,00030,000
  มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 20 กรัม30,00020,00040,000
  มีหรือเสพกัญชาเกิน 20 กรัม40,00030,00050,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเล็กน้อยไม่เกิน 5 กรัม60,00050,00080,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 10 กรัม120,000100,000150,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 20 กรัม150,000120,000200,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 20 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กก.200,000150,000250,000
  จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 1 กก.แต่ไม่เกิน 5 กก.300,000200,000350,000
  มีมอร์ฟีนไม่เกิน 10 กรัม150,000100,000200,000
  จำหน่ายมอร์ฟืน ไม่เกิน 5 กรัม300,000200,000400,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 0.05 กรัม100,00060,000120,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 1 กรัม120,00080,000150,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม150,000100,000200,000
  มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม300,000200,000400,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 0.05 กรัม200,000100,000300,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 1 กรัม300,000200,000400,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม400,000300,000500,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม500,000400,000600,000
  มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม700,000600,000800,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ไม่เกิน 2 เม็ด50,00040,00060,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 3-5 เม็ด70,00060,00080,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 6-10 เม็ด90,00060,00080,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 11-20 เม็ด150,000120,000200,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 21-50 เม็ด250,000200,000300,000
  มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 51 เม็ดขึ้นไป400,000300,000500,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 1-10 เม็ด400,000300,000500,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 11-50 เม็ด500,000400,000600,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 51-100 เม็ด900,000800,0001,000,000
  มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 101 เม็ดขึ้นไป
     (ปรึกษาอธิบดีผู้พิพากษาาค8)
  ขายจัดหาให้ซึ่งสารระเหย20,00010,00030,000
  เสพสารระเหย10,0005,00015,000
  มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง120,00080,000150,000
  มีปืนมีทะเบียนของผู้อื่นฯ60,00050,00070,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา  1-50 นัด40,00020,00060,000
  มีกระสุนปืนธรรมดา 51 นัดขึ้นไป120,000100,000150,000
  มีอาวุธปืนสงครามฯลฯ(ม.55,78)300,000200,000400,000
  มีวัตถุระเบิด400,000300,000500,000
  พกพาปืนไม่มีทะเบียน120,000100,000150,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของผู้อื่น60,00050,00070,000
  พกพาปืนมีทะเบียนของตนเอง30,00010,00050,000
  พกพาปืนมีทะเบียนไปในงานรื่นเริง180,000150,000200,000
  พ.ร.บ.การพนันบัญชี ก.ลูกค้า     5,000  บาท
  พ.ร.บ.การพนันบัญชี ข.ลูกค้า     4,000  บาท
  เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ก.ประมาณ 20,000  บาท
  เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ข.ประมาณ 10,000  บาท

source: https://khuankhanun.phatthalung.police.go.th/webpage/p4.html

Share on: