ไกล่เกลี่ยชำระหนี้ กยศ.

ผู้กู้ยืมยังสามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้โดยการติดต่อ กยศ. โดยตรง โดย กยศ. จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ย

ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยชำระหนี้ กยศ. มีดังนี้

  1. ผู้กู้ยืมติดต่อ กยศ. เพื่อขอไกล่เกลี่ย
  2. กยศ. นัดหมายวันเวลาในการไกล่เกลี่ย
  3. ผู้กู้ยืมและตัวแทน กยศ. เข้าร่วมการไกล่เกลี่ย
  4. ทั้งสองฝ่ายเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการชำระหนี้
  5. หากทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ จะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ย

บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย โดยผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ตามข้อตกลง กยศ. สามารถนำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้

การไกล่เกลี่ยชำระหนี้ กยศ. เป็นช่องทางที่จะช่วยให้ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้ได้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย หากผู้กู้ยืมมีปัญหาในการชำระหนี้ กยศ. สามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยได้ เพื่อหาทางออกร่วมกัน

Share on: